ME Polska Spółka z o.o.
ul. Mrozowa 3
31-752 Kraków

Zamówienia :
Andrzej Lipowski
t: +48 504 423 775
m: laser@me.com.pl

Realizacja i odbiór :
Wojciech Kowalik
t: +48 502 333 399
m: wojciech.kowalik@me.com.pl

Oferty :
Andrzej Fiszer
Tel 881 551 177
m: andrzej.fiszer@me.com.pl

Bank i numer konta:
Bank BPS: 43 1930 1767 2600 0618 5891 0001